Eternity
---------------
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

   Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

    Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagthij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
 
 
------------------------------------
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
 
      
 
 
Ik aanbid  U
 
Vader God,  ik aanbid  U
Ik wil van U zijn,  bij U zijn
 
U bent mijn Vader
liefdevol en getrouw
 
U bent goed voor mij
Uw liefde is onuitputtelijk
 
U brengt leven
Leven vol van overvloed
 
U geeft alles wat we nodig hebben
U zegent  en zorgt voor Uw kinderen
 
Ik aanbid U
Gewoon zoals U bent
 
U persoonlijk wil ik danken,
Voor Uw liefde,
en voor al Uw zorg voor ons
                                     Amen                                  
                                         
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand
 lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen
 om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots',
of de zinsnede
dat iemand als een rots
 in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn,
 sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar
onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare
 
O,HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots,
bij wie ik schuil.           
Psalm 18:3a
 
 
                
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
 Hij verkwikt mijn ziel.
Psalm 23:2-3a
    
 
---------------------------------
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
                        Je Hemelse Vader 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Gebed om je leven aan Jezus te geven:
 
 
Heer, ik kom tot U.
Ik weet en belijd
dat ik een zondig mens ben
Ik ging mijn eigen weg en miste
daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, 
 Zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden
en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon
Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt
 en ik vertrouw mijn hele leven
aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit
meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.
 
 
 
 
Vader God in de Hemel
Ik aanbid U
U bent de Alpha en Omega
De machtige IK BEN
U bent de Opgestane Heer
Alles heeft U in de Hand
U regeert over Hemel en Aarde
Laat elke knie zich buigen
en elke tong belijden
dat Jezus Christus is Heer!
 
 

 

 





 
 
 Eternity
 
Deze weblog gaat over de Here Jezus Christus.
Hij heeft onze zonden op zich genomen .
Ik leef voor Hem.
Iedereen komt op een moment in zijn leven voor
de keus te staan.
Wil je Jezus in je leven aannemen of niet?
Een keuze die geldt voor de eeuwigheid.
Zorg dat je de juiste keus maakt,
voor het te laat is!!!
Veel zegen
 
@Beloved Daughter
 

Reacties
 
 
 
 
De Koning komt....
 
 
De koning komt, dit is het uur.
zijn ogen zijn, van brandend vuur.
hij is het einde het begin
zijn naam is jezus
het levend woord vanuit zijn mond
beweegt de aarde schudt de grond
maar aan zijn stem herken ik hem
zijn naam is jezus
 
refrein:
voor hem zing ik mijn liefdeslied
tot de wereld hoort en ziet:
de koning komt, de koning komt er aan
een hart vol zorgen uitgeblust
maakt hij nieuw en geeft hij rust
de koning komt de koning komt er aan!!
 
zijn adem is de zoetste wijn
genade is bij hem te zijn
hij deelt zijn vreugde en zijn pijn
want zo is jezus
zijn handen zijn doorboord voor mij
de prijs betaald de weg is vrij
hij kijkt niet om, het is voorbij
want zo is jezus
 
(refrein)
o, maak u zelf aan ons bekend
want u weet toch dat u welkom bent
voor zoveel trouw en liefde heer
haal ik al mijn muren neer
 
      (refrein 2x)        
              
     (Opwekking 538) 
 
Reacties
 
 
 
 
 
 
Er is een dag
 
 
Er is een dag,
waar al wat leeft al lang op wacht,
een dag van blijdschap,
als heel de schepping wordt bevrijd.
En op die dag,
dan komt de Heer
en haalt zijn bruid,
die rein en stralend
Opgaat in zijn heerlijkheid.
 
Refrein:
Spoedig zullen wij Hem zien
en voor altijd op Hem lijken
en Jezus kennen zoals Hij is,
amen!
Nooit meer tranen, nooit meer pijn,
want wij zullen met Hem leven
in zijn nabijheid,
voor altijd.
Amen, amen!
 
Er klinkt geschal, wanneer de graven opengaan
en doden opstaan,
voor eeuwig levend door zijn kracht.
Hun aardse tent wordt nu bekleed met heerlijkheid,
de dood verzwolgen,
overwonnen voor altijd.
 
(Refrein)
Dus kijk omhoog en zie wat nog verborgen is,
maar wat beloofd is, dat blijft in alle eeuwigheid.
En als je lijdt, weet dat het maar voor even is.
Als Jezus terugkomt, deel je in zijn heerlijkheid.
 
Opwekking 585
 
 
Reacties

Jezus         

 
Jezus, ik hou van U.
Jezus, U bent alles voor mij.           
 
Ik wil U volgen, Heer.
Ik wil U dienen, Heer.
Ik wil dat U alleen mijn Rots,
mijn Toevlucht en mijn Schuilplaats bent.
Ik wil leren U te gehoorzamen.
Ik wil leren U te volgen.
Ik wil leren U lief te hebben,
met hart en ziel,
met alles in me.
Boven al het andere, zelfs boven mezelf.
 
Jezus, ik buig voor U alleen.
Jezus, ik buig mijn hoofd voor U alleen.
Jezus, ik geef mijn leven.....
aan U alleen!!!
                      Jezus.                           
Reacties
 
 
 
 
 
Uw Woord
 
 
Uw Woord is levend
Levender dan wat dan ook
 
Uw woord is voedzaam
Voedzamer dan wat dan ook
 
Uw Woord bouwt mij op
meer dan wat dan ook
 
Uw Woord onderwijst mij
meer dan welk studieboek dan ook
 
Uw Woord is vol van kracht
kracht om van te leven, dan wat dan ook
 
Uw Woord is onvoorstelbaar
onvoorstelbaarder dan wat dan ook
                                   
 
 
Reacties
 
 
 
Here, ik wil U prijzen
 
 
Here, ik wil u prijzen
met mijn hele hart
lofliederen wil ik voor U zingen
met alles in mij
 
Here, ik verheug me in U.
Ik ben blij in U.
Ik wil het uitjubelen voor U.
dansen voor uw aangezicht.
 
Want U hebt mij verlost,
verlost van al mijn ongerechtigheid.
verlost van al mijn zonden.
U komt toe alle lof en eer.
 
Here, ik wil U danken.
Danken met heel mijn hart,
dat u mij hebt gered.
Getrokken uit de modderpoel.
 
Leer mij Uw weg,  Here, zegen mij overvloedig
want ik wil voor eeuwig in Uw goedheid zijn.
                                              Halleluja                                         
Reacties

 

 

Koning Jezus 

                       
Jezus,
U bent de Koning der Koningen
Jezus,
U bent de Here der Heren
Jezus,
U regeert op de troon
Jezus,
U bent de Zoon van God
Jezus,
U bent Heer tot in Eeuwigheid.
Jezus,
Mijn Liefdevolle, Lieflijke, Genadige,
Lieve Heer.
Ik hou van U met heel mijn hart.
                             
 
 
Reacties
 
 
 
Vader, ik wil u prijzen
 
 
Vader, ik wil U prijzen
Zoon, ik wil U eren
Heilige Geest, ik wil U loven
 
God, U bent Almachtig
God, U bent hoog verheven
God, heilig bent U
 
Jezus, U bent God's Zoon
Jezus, U bent Liefdevol
Jezus, U bent de liefste
 
Heilige Geest, U bent mijn Helper
Heilige Geest, U leidt mij
Heilige Geest, U bent vol Waarheid       
                             Amen                       
 
 
Reacties
 
 
De Ware Weg.
 
 
Uw Woord is als een lamp op mijn weg,
als een licht op mijn pad.
Een pad die U voor mij bereid heeft.
Een weg die maar één richting uitgaat,
die maar één doel heeft,
die alleen maar naar U leidt.
 
U bent het die mij op die weg beschermd.
U waakt en zorgt dat ik niet struikel of val.
Uw oog is voortdurend op mij gericht.
U omgeeft mij van voren en van achteren,
zodat ik niet ten val kom.
U leidt mij op die weg naar u toe.
 
U houdt mij vast.
U roept me terug als ik even stiekem op een zijpad raak en verdwaal.
Verdwaal als een verloren schaap.
Dan bent U als een Herder die mij terugroept met Uw Zachte Stem.
U bent niet boos, maar wilt wel dat ik gehoorzaam.
Want U bent het die leidt....
U sluimert en U slaapt nooit.
U bent altijd waakzaam.
U bent het: Die leidt op de enige weg naar U toe.
U bent het Eeuwige Licht dat schijnt voor alle mensen!!!
 
 
Reacties
 
 
 
 
Here, Gij doorgrondt mij,
 
Here, Gij doorgrondt en kent mij:
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten:
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, Here, Gij kent het volkomen:
Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt Uw hand op mij.
Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij.
 
Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten:
zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leidt mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139: 1-6, 23 en 24
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl