Eternity
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
---------------
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

   Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

    Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagthij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
 
 
------------------------------------
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
 
      
 
 
Ik aanbid  U
 
Vader God,  ik aanbid  U
Ik wil van U zijn,  bij U zijn
 
U bent mijn Vader
liefdevol en getrouw
 
U bent goed voor mij
Uw liefde is onuitputtelijk
 
U brengt leven
Leven vol van overvloed
 
U geeft alles wat we nodig hebben
U zegent  en zorgt voor Uw kinderen
 
Ik aanbid U
Gewoon zoals U bent
 
U persoonlijk wil ik danken,
Voor Uw liefde,
en voor al Uw zorg voor ons
                                     Amen                                  
                                         
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand
 lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen
 om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots',
of de zinsnede
dat iemand als een rots
 in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn,
 sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar
onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare
 
O,HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots,
bij wie ik schuil.           
Psalm 18:3a
 
 
                
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
 Hij verkwikt mijn ziel.
Psalm 23:2-3a
    
 
---------------------------------
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
                        Je Hemelse Vader 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Gebed om je leven aan Jezus te geven:
 
 
Heer, ik kom tot U.
Ik weet en belijd
dat ik een zondig mens ben
Ik ging mijn eigen weg en miste
daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, 
 Zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden
en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon
Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt
 en ik vertrouw mijn hele leven
aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit
meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.
 
 
 
 
Vader God in de Hemel
Ik aanbid U
U bent de Alpha en Omega
De machtige IK BEN
U bent de Opgestane Heer
Alles heeft U in de Hand
U regeert over Hemel en Aarde
Laat elke knie zich buigen
en elke tong belijden
dat Jezus Christus is Heer!
 
 

 

 

 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagt hij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
Reacties
 
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
Reacties
 
 
Schuldgevoelens
 
Welke conversaties voer je in gedachten?Zijn het positieve en bevestigende gedachten of negatieve en veroordelende? De kans is groot dat niet al je gedachten verheffend zullen zijn omdat jij je eigen tekortkomingen en mislukkingen kent. Als je met schuldgevoelens rondloopt, laat jij je waarschijnlijk iets influisteren door de vijand (duivel en demonen). Hij kikt op schuld en schaamte en als jij blijft roeren in je schuldgevoelens, stem je als het ware in met zijn aanklachten. Om schuldgevoel te overwinnen, moet je eerst erkennen dat dergelijke negatieve conversaties in je gedachten plaatsvinden. De volgende stap is dat je de aanklager de mond snoert. Herinner hem er maar aan dat hij een verslagen vijand is. Laat God je helpen met Zijn Woord en neem Zijn vergeving aan. Als jij je echt schuldig hebt gemaakt aan iets, mag je het belijden en om vergeving vragen. Dan moet je geloven en vertrouwen dat je schuld is weggedaan, wat je gedachten er nog tegenin zullen brengen. Geef de duivel geen macht door je nog een schuldgevoel te laten aanpraten. Waarom zou je er niet meteen met je Hemelse Vader over praten?
 
Reacties
 
 
Help, ik verdrink;
 
In mijn nood riep ik tot de Heer, Ik scheeuwde naar mijn God om hulp.
In Zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte zijn oren.                       
                                                                            Psalm 18:7 NBV
 
 
 
Is het water je tot aan de lippen gestegen? Is de paniek toegeslagen? Heb je accuut hulp nodig? Mischien kom je nooit in een situatie van leven en dood, maar de kans is groot dat je een keer in omstandigheden terechtkomt waarin direct hulp nodig is. Hulp die beter eerder dan later kan komen. Hulp die je nu, onmiddelijk nodig hebt.
Wat een opluchting om te weten dat Jezus er is. Je hoeft Hem alleen bij Zijn Naam te noemen! Hij is altijd bij je en dat kun je van een mens van vlees en bloed niet zeggen. Hij zal je nooit verlaten of in de steek laten. Hij heeft beloofd dat Zijn hulp precies op tijd zal komen, altijd wanneer je Hem het hardst nodig hebt. Mischien gebruikt Hij iemand om jou te helpen. Of geeft Hij je wijsheid en helderheid om een probleem op te lossen. Waar het om gaat is dit: Hij geeft je wat je nodig hebt, op het moment dat je het nodig hebt. Hij is jouw hulp. Hoop op Hem.
 
Jezus, onze hulp en onze hoop. In tijden dat wij het moeilijk hebben is Hij onze houvast.
Een strohalm waaraan wij ons vast kunnen klampen.
Een betrouwbare strohalm is Hij, want Hij zal door alle moeite heen, altijd voor uitredding zorgen.
 
Jesus, the Voice of Hope:
 
 
 
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl