Eternity
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
---------------
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

   Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

    Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagthij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
 
 
------------------------------------
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
 
      
 
 
Ik aanbid  U
 
Vader God,  ik aanbid  U
Ik wil van U zijn,  bij U zijn
 
U bent mijn Vader
liefdevol en getrouw
 
U bent goed voor mij
Uw liefde is onuitputtelijk
 
U brengt leven
Leven vol van overvloed
 
U geeft alles wat we nodig hebben
U zegent  en zorgt voor Uw kinderen
 
Ik aanbid U
Gewoon zoals U bent
 
U persoonlijk wil ik danken,
Voor Uw liefde,
en voor al Uw zorg voor ons
                                     Amen                                  
                                         
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand
 lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen
 om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots',
of de zinsnede
dat iemand als een rots
 in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn,
 sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar
onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare
 
O,HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots,
bij wie ik schuil.           
Psalm 18:3a
 
 
                
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
 Hij verkwikt mijn ziel.
Psalm 23:2-3a
    
 
---------------------------------
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
                        Je Hemelse Vader 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Gebed om je leven aan Jezus te geven:
 
 
Heer, ik kom tot U.
Ik weet en belijd
dat ik een zondig mens ben
Ik ging mijn eigen weg en miste
daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, 
 Zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden
en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon
Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt
 en ik vertrouw mijn hele leven
aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit
meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.
 
 
 
 
Vader God in de Hemel
Ik aanbid U
U bent de Alpha en Omega
De machtige IK BEN
U bent de Opgestane Heer
Alles heeft U in de Hand
U regeert over Hemel en Aarde
Laat elke knie zich buigen
en elke tong belijden
dat Jezus Christus is Heer!
 
 

 

 

 
 
Onze houding tegenover de zonde:
 
 
We kunnen vier verschillende houdingen  tegenover zonde  aannemen.Een eerlijke beoordeling zal ons laten zien op welk niveau we staan en ook hoe we die waarheden  kunnen toepassen.
 
Niveau een:
De mens die niet zondigt, omdat de concequenties te groot zijn. De mens begeert in zijn of haar hart een ander,maar begaat met zijn of haar lichaam niet de zonde van overspel of ontucht, omdat de gevolgen te groot zijn. Of misschien haat hij iemand anders en zou hij wensen dat die persoon dood was, maar hij vermoordt hem niet vanwege de gevolgen.Er is duidelijk geen haat tegen het kwade en daarom ook geen verlangen naar heiligheid.
 
Niveau twee:
De mens die naar de gouden regel leeft. Hij wil vrede tot elke prijs en kan niet begrijpen dat iemand zo radicaal is, dat hij zijn leven of dat van een ander zou willen veranderen. Deze mens kan vol zijn van de zonden van zelfzucht en eigengerechtigheid, zonder zich daarvan bewust te zijn. Misschien gaat hij elke zondag naar de kerk en geeft hij zijn tienden, betaald al zijn rekeningen, ect.

Hij doet vaak goede dingen. Hij leeft een keurig leven, maar daar blijft het ook bij. Er is weinig “passie”voor Jezus.Onbewuste zonden van zelfzucht, gebedsloosheid, egocentriciteit, zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid werken hier vaak doorheen.

Er is geen besef van, laat staan haat tegen deze zonden in de mens, die op dit niveau leeft.
 
Niveau drie:
De oprechte Christen, die er vurig naar verlangt de Here Jezus Christus te behagen. Hij wil niet zondigen en maakt zich grote zorgen alser in zijn leven gewoontezonden zijn. Hij wilde dat hij een antwoord had op de vraag waarom hij dezelfde zonden steeds weer moet belijden.Misschien maakt hij zich schuldig aan de zonden van kritiek en het beoordelen van anderen; de zonden van trots, altijd de aandacht naar zich toetrekken in een gesprek; de zonden van ongeloof; het niet in staat zijn God te vertrouwen, zoals blijkt uit angst, twijfel en ongehoorzaanheid. Hij maakt zich grote zorgen en verlangt naar vrijheid.

Mensen vragen geregeld gebed voor hun gewoontezonden en karakterzwakheden in plaats van in alle eerlijkheid naar God te erkennen:

”Ik word voortdurend in de verleiding gebracht deze zonde te begaan, omdat ik van deze zonde houdt. Ik haat ze niet. Here God, geef mij haat tegen deze zonde waar in nu van houdt.”God zal dat gebed altijd beantwoorden.

( Jacobus 1: 14- 15: “maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort).”
Niveau vier:
Deze persoon  haat de zonde. Daarom zondigt hij zelden. Als hij het doet, dan is er snel besef van zonde, onmiddelijke bekering en een bereidheid om zich te vernederen voor anderen als de Heilige Geest hem daartoe leidt.
 
Conclusie:
We hebben gezondigd, omdat we ervoor gekozen hebben om te zondigen, omdat we van de zonde houden. De enige manier om vrij te zijn van de zonde is door God’s houding t.o.v de zonde te hebben, namelijk  door de zonde te haten. Haat tegen de zonde in gedachten, woord en daad. We zullen de zonde in woord en daad haten, als we de zonde in gedachten haten, omdat daar de zonde begint. Verlangen we ernaar om God ten diepste te kennen, dan moeten we van heiligheid onze levensstijl maken. God verlangt meer naar onze vriendschap dan wij naar de Zijne. Als wij in diepe oprechtheid Hem zoeken, laat Hij zich vinden. Hij wil niets liever dan dat.
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl