Eternity
---------------
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

   Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

    Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagthij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
 
 
------------------------------------
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
 
      
 
 
Ik aanbid  U
 
Vader God,  ik aanbid  U
Ik wil van U zijn,  bij U zijn
 
U bent mijn Vader
liefdevol en getrouw
 
U bent goed voor mij
Uw liefde is onuitputtelijk
 
U brengt leven
Leven vol van overvloed
 
U geeft alles wat we nodig hebben
U zegent  en zorgt voor Uw kinderen
 
Ik aanbid U
Gewoon zoals U bent
 
U persoonlijk wil ik danken,
Voor Uw liefde,
en voor al Uw zorg voor ons
                                     Amen                                  
                                         
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand
 lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen
 om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots',
of de zinsnede
dat iemand als een rots
 in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn,
 sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar
onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare
 
O,HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots,
bij wie ik schuil.           
Psalm 18:3a
 
 
                
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
 Hij verkwikt mijn ziel.
Psalm 23:2-3a
    
 
---------------------------------
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
                        Je Hemelse Vader 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Gebed om je leven aan Jezus te geven:
 
 
Heer, ik kom tot U.
Ik weet en belijd
dat ik een zondig mens ben
Ik ging mijn eigen weg en miste
daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, 
 Zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden
en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon
Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt
 en ik vertrouw mijn hele leven
aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit
meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.
 
 
 
 
Vader God in de Hemel
Ik aanbid U
U bent de Alpha en Omega
De machtige IK BEN
U bent de Opgestane Heer
Alles heeft U in de Hand
U regeert over Hemel en Aarde
Laat elke knie zich buigen
en elke tong belijden
dat Jezus Christus is Heer!
 
 

 

 

Vaders liefdesbrief:
 
 
Vaders liefdesbrief:
 
Mijn kind, Je kent mij misschien niet,  maar Ik weet alles over je Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat Alles wat je doet is bij mij bekend Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan
Je bent uit Mij voortgekomen
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit Je bent geen vergissing Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek
Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven
Je bent prachtig gemaakt Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder
Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te
vertegenwoordigen Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde
Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen Want Ik ben de perfecte vader Al het goede dat je ontvangt komt uit Mijn hand
Ik geef je wat je nodig hebt
Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde Ik denk ontelbaar veel aan je en Ik zing een lied van blijdschap
over je Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen
want je bent Mijn kostbare bezit
Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden Verheug je in Mij en Ik zal je al de verlangens van je hart geven Want Ik heb die verlangens in je gelegd
Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt
En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij Mijn hart
gedragen
Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon,
Jezus Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien Hij is het exacte evenbeeld van Mij Hij kwam om te laten
zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je sta En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde
zou winnen
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven
Mijn vraag is:  Wil je Mijn kind zijn?  Ik wacht op je.
                       van:  je Vader,  Almachtig God.
 
 

Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl